socialdistanceindex2.jpg

SDI: de social distance index

In deze speciale tijd is het moeilijk om de motivatie te houden om te gaan lopen. Daarom hebben we de Trenara Virtual Race in het leven geroepen.
Tijdens de trainingsloopjes is het vaak moeilijk om de gepaste afstand te houden tot de medesporters. Wandelaars, fietsers en lopers kruisen elkaar en niet iedereen heeft de discipline om zich te houden aan 'de nieuwe regels'.

Om te bepalen hoe veilig je tocht was, heeft Dr. Leirs (een trenaragebruiker) van het Mariaziekenhuis in Pelt ons een idee aangereikt dat hij zelf al in zijn Stravagroep gebruikt: de Social Distance Index (SDI). Hij voelde zich tijdens een loopje langs het kanaal bijna onveiliger dan tussen de patiënten, en met ons blogbericht in het achterhoofd, kwam van het één het ander.
Het probleem met het Coronavirus is dat je niet weet of je drager bent of niet. Daardoor is iedereen die je tegenkomt (inclusief jezelf) een potentiële verspreider. Vandaar ook de social distancing en de nieuw geïntroduceerde index. Deze index geeft een idee wat het risico is op besmetting tijdens je training. Hoeveel mensen hebben jou kunnen besmetten en hoeveel mensen kon jij mogelijk besmetten.

Hoe werkt het?

Tijdens je training hou je bij hoeveel mensen je hebt gekruist of ingehaald. Als je thuiskomt na je training kijk je naar je totale afstand. Vervolgens deel je de totale afstand door het aantal mensen dat je tegenkwam. Hierdoor weet je hoeveel meter je ‘vrij’ kon lopen zonder iemand te ontmoeten.

Voorbeeld: Op een training van 10 km kwam je 20 mensen tegen, dan is je SDI= 10 000/20=500.

Wat doen we er mee?

Aan de hand van deze factor kan je bepalen welke van je trainingsroutes ‘corona-veiliger’ zijn dan de andere.
Heb je een route waar je een SDI van 200 uitkomt bijvoorbeeld, dan wil dit zeggen dat je gemiddeld om de 200 m iemand kruist of voorbijsteekt. Best wel druk, te druk vinden wij. Een gemiddeld drukke route heeft een SDI tussen 400 en 900, dat is niet echt superveel, maar je moet op deze route ook constant opletten voor tegenliggers of tijdens het inhalen van andere wandelaars, fietsers of lopers.
Een waarde boven de 900 betekent dat je ongeveer per kilometer een andere passant tegenkomt, een mooi én veilig parcours om op te trainen.

Een hoger getal betekent een ‘corona-veiligere’ weg. Rekenen jullie tijdens je volgende loopje jullie SDI eens uit en zet in het in je strava-activiteit. Dan kunnen we weer wat leren van mekaar!

0-200

Relatief veel volk, best andere route zoeken

200-600

Gemiddeld drukke route, goed opletten op dit parcours

600-900

Relatief rustige route, hier kan je ontspannen trainen

Meer dan 900

Rustige weg, ideaal voor je trainingsloopjes

 


About the author
Gert Moermans is co-founder van trenara en 'rekenkundig genie'. Hij bedacht de algoritmes achter Trenara en voorspelt dus jullie besttijden..

Lid van team paluko.
Mail hem op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

The most personal running coach app. Whatever goal, whatever fitness level: we'll get you there. As for now: follow our startup journey!

Contact Us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.